Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền

Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền

Ca máy thi công và phương pháp xác định giá ca máy và các thiết bị thi công xây dựng được tính theo Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019. Cùng Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền trong bài viết dưới đây trả lời được câu hỏi nêu trên.

Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền
Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền

Phương pháp xác định giá ca máy

Theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng, có quy định phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy và thiết bị thi công (sau đây viết tắt là giá ca máy) là chi phí bình quân cho một ca làm việc theo quy định của máy móc, thiết bị xây dựng.

Giá ca máy bao gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, chi phí năng lượng, chi phí nhân công kiểm soát và các chi phí khác của máy và được xác định theo công việc đã thực hiện, công thức sau:

CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK

Trong đó:

 • CCM: giá ca máy (đồng/ca);
 • CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca);
 • CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);
 • CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca);
 • CNC: chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca);
 • CCPK: chi phí khác (đồng/ca).

Chi tiết thành phần chi phí

 • Định mức khấu hao: Là mức giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn sau 1 năm sử dụng.
 • Định mức sửa chữa: Là chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì; Khôi phục công suất hoạt động tiêu chuẩn của máy trong vòng một năm sử dụng.
 • Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu để tạo động lực cho máy hoạt động trong 1 ca làm việc và nhiên liệu phụ.
 • Định mức công nhân kiểm soát: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc của công nhân kiểm soát; Vận hành máy trong 1 ca làm việc.
 • Định mức chi phí khác: là định mức các khoản chi phí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường và có hiệu quả trong 1 năm sử dụng.
Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền
Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền

Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền

Như đã nêu ở trên, 1 ca máy đào bao nhiêu tiền? Đơn giá ca máy, được xác định cụ thể:

Xác định chi phí khấu hao

Trong quá trình sử dụng máy bị hao mòn làm giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của máy do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên.

Nguyên giá của máy

Nguyên giá của máy dùng để tính giá ca máy được xác định theo giá của máy mới, phù hợp với mặt bằng thị trường của loại máy dùng để thi công.

Nguyên giá của máy là toàn bộ chi phí đầu tư mua máy tính đến thời điểm đưa máy vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, bao gồm cả giá mua máy (không bao gồm chi phí vật tư, phụ tùng mua chung). ), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí lắp đặt (lần đầu tiên tại dự án), chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có), chi phí chạy thử, các chi phí hợp lệ khác trực tiếp liên quan đến đầu tư của máy, không bao gồm VAT.

Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền
Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền

Giá trị thu hồi

Giá trị thu hồi là giá trị còn lại của máy sau khi thanh lý, được xác định như sau:

 • Đối với máy có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) trở lên, giá trị thu hồi bằng 10% nguyên giá.
 • Không tính giá trị thu hồi đối với máy có nguyên giá dưới 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

Tỷ lệ hao mòn của máy (% / năm)

 • Được xác định trên cơ sở định mức khấu hao của máy.

Số ca làm việc của máy trong năm (ca / năm)

 • Được xác định trên cơ sở số ca làm việc của máy trong năm.

Giá nhiên liệu

Giá nhiên liệu được xác định trên cơ sở:

 • Giá xăng dầu: theo thông cáo báo chí, giá xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Petrolimex phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực thi công;
 • Giá điện: theo quy định về giá bán điện của Nhà nước phù hợp với thời điểm tính giá ca máy và khu vực công trình.
Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền
Tìm hiểu 1 ca máy đào bao nhiêu tiền

Hệ số hao phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc

Được xác định theo từng loại máy và điều kiện cụ thể của công trình. Chi phí nhiên liệu phụ trung bình như sau:

 • Máy và thiết bị chạy động cơ xăng: 1,02;
 • Máy và thiết bị chạy động cơ Điêzen: 1,03;
 • Máy và thiết bị chạy động cơ điện: 1,05.

Trên đây là chia sẻ về 1 ca máy đào bao nhiêu tiền, mong rằng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn.

Xem thêm >>