Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng

Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng

Dưới đây là Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng, tuy nhiên với các thời điểm khác nhau, giá nhiên liệu có thể thay đổi nên chúng tôi cần cập nhật bảng giá để cả bên thuê và bên cho thuê đều có lợi nhất. Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng
Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng

Thuê máy xây dựng khi nào?

 • Đào, ùi, cuốc, lu, ban , múc đất , vận chuyển đất , cát
 • Thuê xe lu cuốc ủi tại Tp Hồ Chí Minh , Long An , Đồng Nai ,Bình Dương, các khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, các huyện thị .
 • Cho thuê làm ca, thuê tháng…. với giá cả phù hợp với từng công suất xe.

Báo giá thuê máy xây dựng

Dưới đây là một số Báo giá thuê máy xây dựng, bạn có thể tham khảo để thực hiện xây dựng.

Thuê máy xúc theo tháng (bao gồm xe và tài xế, không bao gồm nhiên liệu)

 • Máy xúc dung tích gầu 0,1m3 đến 0,2m3 : từ 25.000.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu từ 0,25m3 đến 0,3m3 : từ 28.000.000 đồng.
 • Máy xúc dung tích gầu từ 0,4m3 đến 0,5m3: từ 32.000.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu 0,7m3: từ 35.000.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu từ 0,8m3 đến 0,9m3 : 40.000.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu từ 1m3 đến 1,2m3 : 45.000.000 đồng
Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng
Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng

Thuê máy xúc theo ca máy (đã bao gồm tài xế và nhiên liệu vận hành)

 • Máy xúc dung tích gầu 0,1m3 đến 0,2m3 : từ 1.500.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu từ 0,25m3 đến 0,3m3 : từ 1.700.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu từ 0,4m3 đến 0,5m3: từ 2.400.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu 0,7m3: từ 3.200.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu từ 0,8m3 đến 0,9m3 : 3.800.000 đồng
 • Máy xúc dung tích gầu từ 1m3 đến 1,2m3 : 4.200.000 đồng

Thuê xe ủi theo tháng (gồm xe và tài xế, không bao gồm nhiên liệu)

 • Xe ủi D20P 5 ty : từ 24.000.000 đồng
 • Xe ủi D31P 5 ty : từ 31.000.000 đồng
 • Xe ủi D40 : từ 36.000.000 đồng
 • Xe ủi D50 : từ 41.000.000 đồng

Thuê xe ủi theo ca máy (đã bao gồm tài và nhiên liệu vận hành) :

 • Xe ủi D20P 5 ty : từ 1.800.000 đồng
 • Xe ủi D31P 5 ty : từ 2.350.000 đồng
 • Xe ủi D40 : từ 2.950.000 đồng
 • Xe ủi D50 : từ 3.750.000 đồng
Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng
Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng

Thuê xe lu theo tháng (bao gồm xe và tài xế, không bao gồm nhiên liệu)

 • Xe lu rung 24 tấn : từ 32.000.000 đồng
 • Xe lu tĩnh 8 – 10 tấn : từ 22.000.000 đồng
 • Xe lu rung 4 -6 tấn : từ 19.000.000 đồng
 • Xe lu 990kg đến 2 tấn : từ 8.000.000 đồng

Thuê xe lu theo ca máy (đã bao gồm tài và nhiên liệu vận hành)

 • Xe lu rung 24 tấn : từ 2.300.000 đồng
 • Xe lu tĩnh 8 – 10 tấn : từ 1.300.000 đồng
 • Xe lu rung 4 -6 tấn : từ 1.200.000 đồng
 • Xe lu 990kg đến 2 tấn : từ 700.000 đồng

Thuê xe ben theo tháng (bao gồm xe và tài xế, không bao gồm nhiên liệu)

 • Xe lben 2 tấn : từ 20.000.000 đồng
 • Xe ben 5 tấn : từ 25.000.000 đồng
 • Xe lben 15 tấn : từ 32.000.000 đồng
 • Xe ben 20 tấn : từ 40.000.000 đồng
Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng
Tham khảo báo giá thuê máy xây dựng

Thuê xe ben theo ca máy (đã bao gồm tài và nhiên liệu vận hành)

 • Xe lben 2 tấn : từ 1.700.000 đồng
 • Xe ben 5 tấn : từ 2.000.000 đồng
 • Xe lben 15 tấn : từ 3.400.000 đồng
 • Xe ben 20 tấn : từ 4.500.000 đồng

Trên đây là chia sẻ Báo giá thuê máy xây dựng. Mong rằng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn.

Xem thêm >>